(المحصی) و سوره اخلاص


این بار سوره راکامل وبا بسمله و تعداد حروف کلمة (المحصی) یعنی ا ل م ح ص ی را درآن می نویسیم :

بسم

الله

الرحمن

الرحیم

قل

هو

الله

أحد

الله

الصمد

1

3

4

5

1

0

3

2

3

4

لم

یلد

و

لم

یولد

و

لم

یکن

له

کفواً

أحد

2

2

0 2

2

0 2

1

1

1

2

عدد توزیع حروف (المحصی) در کلمات سوره یعنی 211120220224323015431  هم مضرب هفت است :
211120220224323015431 = 7 × 30160031460617573633


این نظم عجیب حتی دراجزای سوره هم وجود دارد اگرتعداد هرحرف اسم (المحصی) سبحانه وتعالى را در هرکلمه جزء اثباتی (بسمله و آیه نخست سوره) بنویسیم داریم :

بسم

الله

الرحمن

الرحیم

قل

هو

الله

أحد

الله

الصمد

1

3

4

5

1 0 3 2 3

4


وعدد 4323015431 هم ازمضارب هفت است :
4323015431 = 7 × 617573633

در جزء نفی (آیات دوم وسوم سوره ) داریم :

لم

یلد

و

لم

یولد

و

لم

یکن

له

کفواً

أحد

2

2

0

2

2

0

2

1

1

1

2


وعدد 21112022022 هم ازمضارب هفت است :
21112022022 = 7 × 3016003146

و حتى اگر با یک آیه محاسبه را تکرار کنیم داریم :

لم یلد و لم یولد
2 2 0 2 2عدد
22022 هم ازمضارب هفت است : 22022 = 7 × 3146

و لم یکن له کفوا احد
0 2 1 1 1 2


عدد 211120
هم ازمضارب هفت است : 211120= 7 ×30160

این نتایج قطعی الثبوت تأکید می کند که خداوند تعالی این آیات را به این شکل شگفت آور إحکام بخشیده است و جز رب السماوات السبع کسی را توان این کار نیست .
برای همین به مدعیانی که در قرآن شک دارند باید گفت: (فَلْیَأْتُوا بِحَدِیثٍ مِثْلِهِ إِنْ کَانُوا صَادِقِینَ) [الطور: 52/34]. ما در قرن 21 میلادی هستیم و هنوز کسی نتوانسته در برابر این تحدی قد عَلَم کند (و هرکه کرد رسوا شد) و مگر کسی می تواند چون قرآن بیاورد ؟

اکنون به اسم (المبدئ)، می پردازیم ، یقول عز وجل: (وَهُوَ الَّذِی یَبْدأُ الْخَلْقَ ثُمَّ یُعِیدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَیْهِ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِی السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِیزُ الْحَکِیمُ) [الروم: 30/27].

المبـدئ


توزیع حروف (المبدئ)، یعنی: ا ل م ب د ی بدین قرار است :

بسم

الله

الرحمن

الرحیم

قل

هو

الله

أحد

الله

الصمد

2

3

3

4

1

0

3

2

3

4

لم

یلد

و

لم

یولد

و

لم

یکن

له

کفواً

أحد

2

3

0

2

3

0

2

1

1

1

2


وعدد حاصل مضرب هفت :
211120320324323014332= 7 × 30160045760617573476

و این نظم در دو جزء نفی و اثبات سوره تکرار می شود، در جزء اثباتی :

بسم

الله

الرحمن

الرحیم

قل

هو

الله

أحد

الله

الصمد

2

3

3

4

1

0 3

2

3

4

عدد: 4323014332 مضرب هفت است ودر جزء نفی :

لم

یلد

و

لم

یولد

و

لم

یکن

له

کفواً

أحد

2

3

0

2

3

0

2

1

1

1

2


عدد: 21112032032 دو بار بر هفت بخشپذیر است .

و این دلیل و تأکیدی از خداوند عز وجل به زبان عدد است که اوست یگانه یکتایی که نه زاییده و نه زاده شده (أنه واحد أحد لم یلد ولم یولد!) و این نظم در هر آیه تکرار می شود:

لم
یلد و لم یولد
2 3 0 2 3


وعدد 32032 برهفت بخشپذیر است : 32032 = 7 × 4576

و

لم

یکن

له

کفواً

أحد

0

2

1

1

1

2


عدد 211120 برهفت بخشپذیر است: 211120 = 7 × 30160

شاید کسی بگوید این موارد تصادفی است؛ پس به دو اسم متلازم می پردازیم :
از اسمهای وارده درقرآن قوله تعالى است:(وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ) [البروج: 85/14]. نظم مذکور دراین مورد هم صادق است .

منبع : سایتموضوع :