از رسول خدا (ص) روایت کرده است که به علی(ع)فرمود : ای علی؛ مثل تو در میان امّت من مثل سور? «قل هو الله أحد» است ،هر کس آن سوره را یک بار بخواند

گویا یک سوم قرآن را خوانده است ، و کسی که دو بار بخواند مانند آن است که دو سوم قرآن را خوانده است .

فمن أحبّک بلسانه فقد کمل ثلث الإیمان ، ومن أحبّک بلسانه و قلبه فقد  کمل ثلثی الایمان،ومن إحبّک بیده و قلبه ولسانه فقد کمل الإیمان .والّذی بعثنی بالحقّ

نبیّاً لو إحبّک أهل الأ رض کمحبّة أهل السماء لما عذّب الله أحداً بالنار.


کسی که تو را به زبان دوست داشته باشد یک سوم ایمان را احراز کرده است،و کس که تو را به زبان و قلبش دوست داشته باشد ایمان او کامل است .وقسم به

حقّ آنکه مرا به پیغمبری به راستی برانگیخت اگر اهل زمین تو را همانند اهل آسمان دوست داشته باشد خداوند یکی از آنها را به آتش وارد نمی کند .


ای علی؛ جبرئیل از طرف پروردگار عالم به من بشارت داده و فرموده است:یا محمّد ؛بشّر أخاک علیّاً(ع) انّی لا اُعذّب من تولاّه ولا أرحم من عاداه.


ای محمّد!به برادرت علی (ع) مژده بده که من اهل ولایت و محبّت او را عذاب نمی کنم و به دشمنان او رحم نخواهم کرد.


مشارق الأنوار:56.

منبع : زائرینموضوع :